Na naszej stronie używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie akceptujesz naszą politykę cookie.  

 

Testy rekrutacyjne

TESTY REKRUTACYJNE 

 

Dostarczamy naszym Klientom sprawdzone i skuteczne testy rekrutacyjne online oparte o model DISC/TEAMS/VALUES dla wyboru najlepszych kandydatów do pracy oraz opracowujemy plany rozwojowe dla obecnych pracowników. Uwzględniamy te czynniki, które rzeczywiście są dla nich motywacją do osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Pomagamy wydobyć prawdziwy potencjał, jaki tkwi w ludziach – dla dobra Twojej organizacji.

Nasze testy rekrutacyjne w połączeniu z benchmarkiem stanowiska dają możliwość uniknięcia błędów związanych z procesem zatrudniania.

 

Nasze testy rekrutacyjne i raporty z nich to:

 • identyfikacja kluczowych kompetencji, które zadecydują o tym, czy dany pracownik na pewno osiągnie zakładane cele,
 • lista pytań, które warto zadać kandydatowi w czasie rozmowy, aby mieć pewność, że jego kompetencje odpowiadają oczekiwaniom na danym stanowisku – lepiej to wiedzieć już dziś, niż przekonać się po kilku miesiącach współpracy,
 • jakie są mocne strony pracownika/kandydata i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian?
 • jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?
 • informacje o pracowniku:

– jak reaguje na wyzwania, zmiany, presję czasu?
– czy dotrzymuje terminów?
– czy nastawienie na realizację indywidualnych celów, pracę w zespole, pracę zgodną z kulturą organizacyjną jest spójne z jego wewnętrznymi wartościami?
– jaką rolę pełni w zespole: kreator, realizator, analityk, manager czy strateg?

 

CO TO JEST DISC?

 

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

 

 

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o  wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, czynnikach motywujących do osiągania efektów, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian, umiejętności analityczne, preferowane role zespołowe czy wartości w miejscu pracy.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo

Czas wykonania: ok. 10 min.

Co określa i mierzy test kompetencji DISC?

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

 

 

CO TO JEST TEAMS?

 

Co mierzy test kompetencji TEAMS?

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

 

Role zespołowe to:

 

 

Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ; Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.

Realizator – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.

Analityk –  jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.

Koordynator – buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.

Strateg – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo

Czas wykonania: ok. 10 min.

 

 

CO TO JEST VALUES?

 

Co mierzy test kompetencji VALUES?

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

Test kompetencji VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

 

Cztery wartości to:


Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.

Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.

Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.

Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo

Czas wykonania: ok. 10 min.

 

 

CO TO JEST BAI?

 

Behavioral Attitude Index (BAI), mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki, w tym:

- Wiedza (Knowledge)

- Ekonomia (Economic)

- Artyzm (Artistic)

- Społecznik (Social/Humanitarian)

- Wywieranie wpływu (Power/Political)

- Wewnętrzny spokój (Inner Awareness)

WAŻNE: Nie ma złych motywacji. Widząc wynik, możemy lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi osoby poddanej badaniu, co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby być bardziej aktywnym(ą).

 

 

CZYM D3TM (DISC/TEAMS/VALUES i BAI) RÓŻNI SIĘ OD INNYCH NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH?

 

Czym D3™ (DISC/TEAMS/VALUES i BAI) różni się od innych narzędzi diagnostycznych, np. Extended DISC, DiSC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS?

D3™ jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: 

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: lojalność, niezależność, równość, uczciwość)

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, społecznik, wywieranie wpływu, wewnętrzny spokój)

 

Wykorzystując metaforę góry lodowej, D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

D3™ nie etykietuje, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3™ i 1440 w D3™ i BAI.

Jest narzędziem najbardziej efektywnym kosztowo na rynku

Nasze raporty bazują na potencjale badanego, pozytywnej informacji zwrotnej!

 

 

CZYM JEST BENCHMARK?

 

Identyfikuje kompetencje i zachowania typowe dla najlepszego pracownika na danym stanowisku i danej branży. Doskonale sprawdza się jako narzędzie preselekcji, znacznie skracając czas trwania rekrutacji nowych pracowników.

 

Benchmark wraz z testami rekrutacyjnymi DISC lub D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES/ BAI) pozwala rekrutować wyłącznie pracowników spełniających określone cechy i kompetencje, zapisane w benchmarku. Eliminuje osoby niespełniające kryteriów pracodawcy i ryzyko subiektywnej oceny kandydata w procesie naboru.

 

 • Nakładając wyniki testu rekrutacyjnego DISC lub D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES/ BAI) poszczególnych kandydatów na benchmark, widzimy, które osoby spełniają założone kryteria rekrutacyjne
 • Jest to punkt wyjścia do opisu profilu kompetencyjnego i baza do stworzenia planu rozwojowego dla pracownika i przyszłych rekrutacji
 • Punkt odniesienia w ewaluacji okresowej
 • Obiektywne narzędzie w procesie sukcesji stanowisk

 

https://www.facebook.com https://plus.google.com/